Изложба

„Приказни видения – метаморфози” – изложба на Красимир Арсов  

30 ноември – 10 януари

Откриване:

30 ноември,

17.30 ч.

Изложбена зала

30 November 2021