Българският свят VII – XXI век

Витан Витанов, Генчо Витанов

„Българският свят – VII – XXI век” е исторически справочник от времето на хан Кубрат до наши дни, сборник от 145 статии за исторически дейци, владетели, политически и културни водачи, основни събития, войни, въстания и победи, мирни договори и др.

01 November 2021