Фотодокументална изложба „Последният възрожденец: Стилиян Чилингиров (1881-1962)

Изложбата е подготвена от Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” по повод 140-годишнината от рождението нейния патрон – един от последните самобитни български творци с разностранно и народополезно дело, личност, която и до днес е измерение на универсализма и енциклопедизма, на възрожденската учителност и съпричастност към историческата съдба на народа ни, общественик с ценен принос за опазването на националната ни книжнина и култура.

Експозицията е организирана в петнадесет пана, разказващи за Чилингиров чрез документи, съхранени в дигиталната колекция и краеведския архив на Шуменската библиотека – снимки, включително и от архива на семейството; фотокопия на документи, писма, ръкописи, пощенски картички; фотоколажи от корици на книги и публикации в периодичния печат. А разказът представя семейството на Стилиян Чилингиров; богатото му литературно наследство – разкази, романи, поезия за деца и възрастни, драми, очерци, пътеписи, мемоари, преводи, непубликувани ръкописи; не по-малко богатото му научно наследство – изследвания в областта на историята, етнографията, изкуството, библиографията, педагогиката, политиката; отзиви и статии за него в местния и централния печат; обществената дейност на писателя; спомените му за личности и събития от обществения и културния живот в България. Експозиционен акцент са заслугата на Стилиян Чилингиров за създаването на Шуменската библиотека като четвърта депозитна в страната през 1922 г., както и книжните издания на библиотеката, посветени на нейния патрон.

Извън фотодокументалните пана експозицията представя част от личния архив на писателя, негови лични вещи – писалка, джобен часовник, пенсне, и негова портретна скулптура, дело на украинския скулптор Михайло Парашчук – всичките дарени на библиотеката от внуците на Чилингиров Ангел и Стилиян Папаличеви. Изложбата може да бъде разгледана в Изложбена зала на библиотеката до 30 октомври.

05 October 2021