Атлантида и древните българи. Космически гени на далечните ни предци

Владимир Цонев

В „Атлантида и древните българи” авторът остава верен на своя стил да отваря вратите към все нови и нови светове, към познание, което често поразява, стряска и преобръща представите ни за света и за историята на човечеството.

Книгата дава ценни сведения за легендарната Атлантида и връзката и с древните българи. В нея можете да намерите отговори на фундаментални въпроси като: “Кои са нашите създатели?” и „Каква е мисията ни?”

Владимир Цонев е сред най-четените и издавани у нас творци на историческа научнопопулярна литература. Автор е на 40 книги, свързани със стародавното минало на древните българи. Изследовател и тълкувател на „Именник на българските князе”, на епосите „Джагфар тарихи”, „Веда Словена”, както и на „Книга на мъртвите”. Включен е в енциклопедичните издания „Научна слава на България” (2009 г.) и „Бележити българи на съвременна България”, т. 1 (2012 г.).

04 October 2021