„България – от сърце в сърце”

Сдружение „Път към новия свят”
организира поредица лекции под наслов
„България – от сърце в сърце”  

1 септември
Лекция „Единството на нравствените завети в древните учения” – 17:00-17:30 ч.  
Филм „Нравствеността – Висш закон в сърцата на хората” – 17:30-18:15 ч.  

2 септември
Музикално изпълнение „Посветено на нашата Планета” – 17:00-17:10 ч.  
Лекция „Силата на Духа управлява света” – 17:10-18:15 ч.  

3 септември
Лекция „Да влезем достойно в Новата Епоха” – 17:00-17:15 ч.  
Филм „Пътешествие в бъдещето” – 17:15-18:15 ч.  

4 септември
Лекция „Силата на музиката” – 15:00-16:00 ч.  
Филм „Изкушението на цивилизацията” – 16:00-16:30 ч.

01 September 2021