Право на Европейския съюз / Орлин Борисов

Учебникът по Право на Европейския съюз е предназначен за всички усвояващи, работещи и интересуващи се от европейските интеграционни процеси – студенти, докторанти, специализанти, а също така и за всички практикуващи специалисти в тази област.

12 July 2021