Среща с поезията на Георги Атанасов

„Където бях и пак ще бъда” и „Отвъд пътя” – това са последните поетични книги, с които писателят Георги Атанасов гостува в Шумен. 

„Където бях и пак ще бъда” е първият в издателската ни култура сборник със стихове за три поколения във фамилията – за детето, за неговите родители и за родителите на родителите. Идеята за книга, потребна на цялото семейство, е подсказана на Георги Атанасов от ценната реликва, останала от неговия дядо Владо – „Вечен календар”, отпечатан по предположенията на автора в периода 1846-1850 г. В онези всъщност не чак толкова далечни времена „Вечният календар”, събрал в себе си мъдростта на вековете, е бил настолната книга на цялата фамилия на старовремския българин, защото всеки е можел да открие между страниците му това, което го е вълнувало – от историята на календара до загадките на вселената, от десетте Божи заповеди и основните пасхални правила до народната метеорология, от най-важните дати в нашата история до гадаенето на бъдещето, от произхода на човека до дванадесетте зодии и основните правила за сигурен успех в живота и в любовта, полезни практически съвети в земеделието, което за препитаващия се основно със земеделие тогавашен българин е било особено важно, а също и забавни игри за децата. Книгата „Където бях и пак ще бъда”, по аналогия на „Вечния календар”, е също за употреба на цялото семейство – предлага писани по различно време стихотворения за възрастни и поезия, по думите на автора, направена за деца, защото детската поезия се прави, тя не се ражда спонтанно.

„Отвъд пътя” и авторът, и много от вече прочелите я я определят като поезия на ръба между мисленето и въображението; поетичен опит да се намери едно ново сетиво за света, в който живеем, и за нас самите.

Георги Атанасов е член е Управителния съвет на Лигата на българските писатели в САЩ и по света, на Съюза на българските писатели и съучредител на Литературен кръг „Смисъл”. Създател и почетен председател е на Сдружение „Форум Демокрит” за изучаване и популяризиране на науката и научните изследвания в България. Автор е на 13 книги – седем стихосбирки, три книги за деца и юноши, повест и монография за издателската дейност в България по време на Първата световна война. Стиховете му са превеждани на английски, руски, украински, турски и италиански език. Носител е на националната награда за поезия „В полите на Витоша”.

28 June 2021