Откриване на изложба

Изложба „Профили” на художника и скулптор Валерий Желязков

Изложбена зала

17.30 часа

02 June 2021