Георги Първанов: Има дефицит на лидерство в България и Европа

Президентът Георги Първанов бе гост на Шумен и Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” за представянето на авторската си книга „Пътуване към паметта”.

Изданието, подготвяно десет години, е равносметка на човека Георги Първанов в политиката, пътуване на паметта към събитията, идеите и хората, изиграли важна роля в живота и политическата му кариера, а сред основните мотиви за написването му, по думите на автора, са ежедневните деформации на националната памет и за по-близкото, и за по-далечното минало. С подзаглавие „Разкази за политиката”,  книгата разказва за периода на прехода и бурните политически години от модерната история на България, без обаче да е хроника на политическата дейност на президента Първанов. По-скоро е опит да се пресъздадат събитията и да се анализират процесите, в които той е участвал и които намира за важни и определящи българското развитие в годините на прехода.

Зад всяка дума и страница в книгата стои документ, при това много от архивните снимки и документи тук се публикуват за първи път. Така че „Пътуване към паметта” е документална книга, в която спомените и емоциите, по думите на Георги Първанов, присъстват единствено като щрих, допълващ картината, пресъздаващ атмосферата, и в това няма случайност. Като представител на школата в българската историография, за която документът е над всичко, президентът старателно събира през годините всички материали, илюстриращи политическия процес, и днес разполага с един от най-големите архивни фондове на новата българска история.

Що се отнася до политическия живот и политическата сцена днес – за президента определящи тук са идейният дефицит и дефицитът на лидерство както в България, така и в Европа; водеща в политическите процеси днес е и конфронтацията – хранителната среда на некадърните политици.

Организатори на събитието бяха Отечествен фронт – Шумен, Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” и НЧ „Пробуда – 1958” – Шумен.

25 May 2021