Linux – защита на сървъра и мрежата

Добри практики в примери.
Запознайте се със същността на защитата на Linux сървъра и мрежата и разберете какво, от кого и как да защитавате.
Книгата обхваща темите:

  • Основни мерки за сигурност и настройка на защитата – пароли, контрол на потребителите, права за достъп до файлове и директории. Настройка на правилата на защитната стена.
  • Търсене и намиране на косвени свидетелства за проникване на вирус или за осъществен неоторизиран достъп. Проверка на системата за наличието на подозрителни изменения или появата на нови файлове.
  • Правилно настройване на антивирусна програма на Linux сървър.
  • Специално внимание е отделено на защитата на мрежовите услуги (MySQL, FTP, DNS, SSH и уебсървър) и защитата на популярните CMS (WordPress, Joomla!, Magento). Linux е сигурна операционна система и най-често проникването се осъществява или чрез някоя мрежова услуга или чрез система за управление на съдържанието. Ще научите и какво да правите, ако все пак са ви хак­нали.
  • Криптиране на данните на сървъра. Дори ако хакерът успее да открадне данните от вашия сървър, той няма да може да ги прочете.
  • Защита на предаваните по мрежата данни с VPN сървър.
  • Трикове за защита на сървъра на ниво система.
  • Особености при резервното копиране на сървъра.

В края на книгата ще намерите три полезни приложения, където е описана защитата на безжичната мрежа, ползите от закупуването на физически или наемането на виртуален сървър. Ще намерите и информация за създаването на малко сървърно помещение за вашето оборудване.

25 May 2021