Основи на масажа / Емил Маринов, Красимира Станева

Проф. д-р Емил Маринов, д.м.н., е специалист в областта на спортната медицина и кинезитерапията. Преподава масаж в Софийския университет, в Медицинския университет и в ЧПК „Делта”. Професионалните му интереси са свързани с рехабилитация на деца със специални образователни потребности, кинезитерапия и СПА терапии. Притежава висока професионална компетентност и по геомедицина. Автор е на повече от 130 научни статии, монографии и учебници. Членува в авторитетни международни професионални организации.

Доц. д-р Красимира Станева е специалист в областта на геотерапията и геомедицината. Магистър е по медицинска рехабилитация. Професионалните й интереси са свързани със СПА, уелнес, балнеология и с устойчивото управление на природните ресурси за рекреативен туризъм. Автор е на над 120 научни публикации. Учредител и председател е на Българската асоциация по геомедицина и геотерапия, сертифициран член на International Medical Geology Association.

15 March 2021