Python – решения на практически задачи

Тази книга дава решения на различни практически задачи, възникващи при разработката на приложения с Python.
Примерите са събрани в следните категории:

 • числа, дата и време – изчисления с масиви, дати или време;
 • алгоритми за работа със структури от данни – търсене, сортиране, подреждане и филтриране на данни;
 • практически примери, обхващащи всякакви ситуации за работа с низове;
 • работа с файлове – четене и запис, съхраняване на структурирани данни. Работа с компресирани, CSV, JSON и XML файлове;
 • функции – представяне на необичайни и по-разширени способи за дефиниране на функции, както и разглеждане на различни образци на използване;
 • итератори и генератори – тук са показани типичните задачи, използващи итерация;
 • класове и обекти – създаване на обекти, използване на специалните методи, методи за енкапсулация, наследяване, управление на паметта. Представени са и полезни шаблони за разработка;
 • модули и пакети – организация на пакетите, разделяне на големите модули на няколко файла и създаване на пакети на пространство от имена;
 • мрежово и уеб програмиране – използване на Python в мрежови и разпределени приложения. Дадени са примери както за създаването на клиентски, така и на сървърни приложения;
 • паралелизъм – различни подходи за паралелно програмиране, в това число програмиране на нишки, стартиране на под­процеси, а също така и различни прийоми, използващи функции генератори;
 • създаване на полезни инструменти за системния администратор – анализ на параметрите на командния ред, работата с файлове във файловата система и получаване на полезни данни за конфигурацията на системата;
 • С-разширения – свързване на C-код с код на Python, както и портирането на кода на разширение от версия 2 на Python във версия 3;
 • обработка на изключения – типове изключения и обработка на няколко изключения;
 • графични примитиви – създаване на нови и обръщане към съществуващи графични примитиви;
 • писане на реални програми – програма за рисуване Paint и играта Змията. Играта е един от най-сложните типове приложения, тъй като тя съчетава в себе си работа с графика, музика и сложна логика;
 • шифроване на данни – инструменти за хеширане, пакетите PyCrypto и cryptography.

D.K. Academy е иновативен практически ориентиран образователен проект, предоставящ качествено написани книги в областта на информационните технологии. Създаден е от Денис Колисниченко – водещ автор в областта на програмирането и информационните технологии, написал многобройни статии и повече от 30 книги на компютърна тематика.
Примерите от книгата може да откриете тук.

11 February 2021