PHP 7 – 200 готови решения на практически задачи

Тази книга представлява сборник с практически примери по програмиране на “PHP”. В нея се дават решения не само на прости, но и на по-сложни задачи, за да бъде интересна, както за начинаещите, така и за действащите програмисти.
Примерите обхващат:

  • получаване на данни от потребителя и за потребителя;
  • обработката на низове, преобразуване на масиви и извличане на уникални елементи от масива;
  • всевъзможни трикове при работата с време и дата.
  • полезни примери, демонстриращи работата с файлове – преобразуване на файловите формати “XLSX”, “CSV”, “XML”, както и работа с графични формати;
  • работа с “Cookies” и сесии;
  • обектно-ориентирано програмиране. Заедно с останалите примери са разгледани и три реални класа, които може да използвате в своите проекти;
  • графични възможности на езика “РНР”. Тук примерите са с различна сложност – от рисуването на графични примитиви, до графики и хистограми, и то без използването на странични библиотеки;
  • използване на математически функции – генериране на случайни числа, преобразуване между бройни системи, закръгляне и форматиране на числа;
  • работа с бази данни. Разгледани са разширения за работа с бази данни – “PDO” и “mysqli”. Особено внимание е отделено и на работата с база данни, но не със средствата на “PHP”, а посредством “Magento API” – програмен интерфейс на система за управление на Интернет магазин;
  • повече от 30 практически примера, свързани с предаването на данни по мрежата.

Примерите в книгата са щателно тествани, а кодът към тях е предоставен за безплатно сваляне може да бъде изтеглен от тук.

08 February 2021