Аз и Достоевски. Дневникът на Анна Достоевска

В своите спомени Анна разказва за тежкия, но изпълнен с любов живот с великия руски писател Фьодор Достоевски. Достоевска споделя историята на запознанството им, подробности от всекидневния им живот, сполетелите ги нещастия и отношенията им с други литератори. Умело обрисува точен психологически портрет на мъжа си, като показва както гения му, така и всичките му слабости. Анна споделя още и моменти от създаването и публикуването на много произведения на Достоевски – “Престъпление и наказание”, “Братя Карамазови” и други.

    “Моята любов бе чисто разумна, плод на идеите.

    По-скоро обожание, коленопреклонност пред човека с толкова таланти.

    Притискаща душата жалост към човека, невиждал радост и щастие.

    Захвърлен от близките, неотвърнали на любовта и загрижеността му.

    Мечтата да живее по-добре, да дам поне частица щастие

    oвладя въображението ми.”

    Анна Достоевска

04 February 2021