„Детството е приказка без край”

Изложбата е на Полина Караджова и представя двадесет и пет фотографии, съчетаващи илюстрации от световноизвестни романи и приказки за деца и реалната атмосфера на ежедневието. Изведени от страниците на детските книжки, илюстрациите пораждат чрез магията на фотографията ефекта на „разказ в разказа” и вдъхват нов живот на добре познати приказни истории и герои, а идеята е провокиране на детската фантазия и интерес към четенето.

25 January 2021