Библиотеките и поколението Z

Профилът на родените в периода 1995 – 2010 г., т.нар. поколение Z, в контекста на съпоставките дигитална свръхграмотност – четивна неграмотност, присъствие в социалните мрежи – отсъствие от образователните институции и пазара на труда, дигитално включване – социално изключване; потребностите на поколението Z, удовлетворими чрез ресурсите на библиотечната институция, и иновативните услуги и подходи, които обществените библиотеки могат да разработят и да предложат на представителите на това поколение; стратегиите за комуникация и маркетингът на услугите за поколението Z – това бяха основните акценти в осъщественото в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” обучение „Библиотеките и поколението Z: предизвикателства и възможности” с лектор Наталия Георгиева. В обучението, част от учебната програма на Центъра за продължаващо образование на библиотекари при Българската библиотечно-информационна асоциация, се включиха специалисти от Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” и от библиотеките при НЧ „Стилиян Чилингиров” – Шумен, НЧ „Пробуда 1958” – Шумен, НЧ „Христо Ботев 1872” – Нови пазар, НЧ „Развитие 1874” – Велики Преслав, НЧ „Васил Левски – 1895” – с. Енево, НЧ „Добри Люцканов – 1912” – с. Васил Друмев и НЧ „Каменен стълб – 1888” – с. Кюлевча.

01 December 2020