Онлайн маркетинг на библиотечни услуги

Библиотечните услуги като маркетингов продукт и онлайн маркетингът като средство за позициониране и популяризиране на библиотеките в конкурентната онлайн среда и като един от най-силните комуникационни инструменти за утвърждаване на позитивния им публичен образ на институции, предоставящи богато портфолио от услуги; новите модели на общуване с различните библиотечни аудитории, модели, обусловени от социалните медии и дигитализацията на комуникациите; различните стратегии за представяне на библиотечни и информационни услуги; планирането на онлайн маркетинга на библиотечните и информационни услуги – това бяха основните тематични насоки на осъщественото в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” обучение „Дигитализация на комуникациите: онлайн маркетинг на библиотечни услуги” с лектор Наталия Георгиева. В обучението, част от учебната програма на Центъра за продължаващо образование на библиотекари при Българската библиотечно-информационна асоциация и предназначено за специалисти „Връзки с обществеността” и специалисти, отговорни за поддържането на библиотечните уеб сайтове и социални медии и за комуникацията с различните библиотечни публики, се включиха специалисти от Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” и от библиотеките при НЧ „Пробуда 1958” – Шумен, НЧ „Христо Ботев 1872” – Нови пазар и НЧ „Развитие 1874” – Велики Преслав.

01 December 2020