Монтен и опитът на скептицизма / София Петрова

Книгата е част от поредицата “Философия за всеки” на издателство “Милениум”.

Четиринадесета книга от поредицата “Философия за всеки”.
Мишел дьо Монтен (1533 – 1592) е най-изтъкнатият мислител от епохата на “Френското възраждане” – привърженик на научния метод на познание, изявен противник на средновековната схоластика и на църковните авторитети, истински хуманист и създател и първи майстор на литературния жанр есе.
Самият той нарича трудовете си “Опити” – опити върху човешката душа, върху вечните проблеми на съществуването, върху държавната уредба и обществените нрави – все общовалидни теми, които неизменно пораждат логичен скептицизъм.
Признат е също и за основателя на модерния морализъм, сред чиито последователи блестят имената на такива светила като Ларошфуко, Блез Паскал, Лабрюйер и Емил Чоран.

13 November 2020