Среща с поета Цанко Цанев

Представяне на поета Цанко Цанев по повод 70-годишния му юбилей

Фоайе – II етаж

17:00 ч.

29 October 2020