XVIII Национални културни празници „Албена”

С традиционната среща разговор със значими съвременни български интелектуалци и творци в библиотеката гостуваха Национални културни празници „Албена”. За осемнадесети пореден път пътуващият фестивал, иницииран от издателство „Захарий Стоянов”, популяризира съвременната българска култура чрез прякото въздействие на словесното изкуство.

Гости на шуменската аудитория в рамките на фестивала бяха общественикът публицист, историк и етнограф Стоян Райчевски, който говори по темите от своите изследвания „Крайовската спогодба между прагматизма и емоциите” и „Даме Груев” – биографично изследване от поредицата „Дълг и чест”, и Боян Ангелов, който представи поетичната си книга „Реставрация на обелиска” и „Марин Дринов” – биографично изследване от поредицата „Дълг и чест”. Гости на форума бяха още Атанас Звездинов с книгите си „Звездност”, „Баснописецът” и „Брани недобрани”, Иван Гранитски с книгите си „Залмоксис”, „Омайниче и бръмбазъче” и „Баща на вечността”, Петър Андасаров със „Сълзи, в които се оглежда слънцето” и „Защото съм такъв” и Любомир Котев с изданията „Романът на Захарий”, „Ден днешен” и „Махалата”. Последните си книги представиха и шуменските автори Мая Господинова и Цанко Цанев.

23 September 2020