Дневници & делници. Татяна Лолова

Под редакцията та Георги Тошев

Много съм играла… И съм чела интересни текстове на глас пред публика. Актьорът насита няма. Иска още и още! А като спре да иска, значи не е вече актьор, а иска да стане режисьор, да събере група актьорчета и той да им казва какво да правят. Или започва да пише автобиографии. На всеки му се дописа. Писатели много, читателите намаляха.
Да не кажа… няма ги. Няма време за четене.
Ей!… Някой прохърка. Тихо… Ще го събудиш и ще вземе да пропише

01 September 2020