Устройство за изкуствено зрение в помощ на незрящите читатели

Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” предлага на читателите с напълно или частично увредено зрение равностоен достъп до своето книжовно богатство и до информационния поток в интернет.

В Общата читалня на библиотеката е обособено специализирано читателско място за хора с увреждания, на което незрящите хора ще могат да „четат” книги, вестници, списания, както и електронен текст – притежавани от библиотеката електронни книги, информация в интернет. Уникалната възможност е резултат от осигуреното в Шуменската библиотека устройство за изкуствено зрение – миниатюрна камера, която се прикрепя към рамка за очила и може да чете в реално време отпечатан или цифров текст на български, английски и руски език. Устройството предоставя възможност за спиране или паузиране на четенето, както и за пропускане на част от текста. Лесно е и за използване – управлява се, като интуитивно реагира на стандартни жестове с ръка.

Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” е първата библиотека в България, която предлага високотехнологичното устройство за изкуствено зрение, осигурено по проект към Агенцията за хората с увреждания.

15 October 2020