Български синонимен и антонимен речник с фразеологизми / Ани Нанова

Този речник отразява възможно най-пълно езиковото богатство на българския език.
Той съдържа:

  • над 30 000 думи със 100 000 синонимни значения;
  • 6000 антонима;
  • 4000 фразеологизъма.

Речникът има тълковен характер. Всяко значение, по което се формира синонимен ред, е обяснено и илюстрирано с примери. Фразеологизмите са дадени в края на речниковите статии като продължение и допълнение на синонимните редове. Те обикновено принадлежат към разговорната лексика и са емоционално оцветени, с което внасят разнообразие и обогатяват синонимния ред.
Речникът предоставя възможност за:

  • ориентиране в значението на думите;
  • подбиране на най-подходящата дума или фразеологизъм;
  • богата, точна и изразителна реч.

Той е предназначен за тези, които работят интензивно с българския език – писатели, журналисти, преводачи, редактори, езиковеди. Ценно помагало е и за студенти, преподаватели, ученици и за всички, които се стремят към богата, точна и изразителна реч.

10 August 2020