140 години от рождението на д-р Никола Илия Блъсков – човека на людските страдания

По професия – лекар, а по призвание – астроном, философ, социолог, поет, писател, изобретател, енциклопедист; човек с Фаустовска душа – алчен за безпределното знание; човек, който така и не успява да се съсредоточи в една област, но оставя след себе си духовни следи; човек със силно обществено чувство, човек на людските страдания… – така описват д-р Никола Блъсков неговите съвременници юристът д-р Марко Пенков,  лекарят и общественик д-р Борис Спиров и археологът Йордан Господинов. Необикновен човек със значима научна и социална дейност, милостив и трогателен към съдбата на хората, но незаслужено забравен от поколенията българи – така пък описва днес д-р Никола Блъсков неговият голям изследовател доц. д-р Дечко Лечев.

Близо 40-години доц. Лечев проучва архивите в събиране на информация за живота и творчеството на именития ни съгражданин. Резултат от този изследователски труд са книгата му „Лекарят на людските страдания – д-р Никола Илиев Блъсков” и вписването на изключителната личност на д-р Блъсков в националната ни историческа памет. Като един от най-големите изследователи на Никола Блъсков доц. Лечев използва всеки повод, за да припомни изключителната му личност. Последният такъв повод бе организираното от Шуменската библиотека и Народно читалище „Напредък – 1869” честване на 140-годишнина от рождението на д-р Никола Блъсков.

Кой е Никола Блъсков? Роден е на 19 юни 1880 г. в Шумен. След основното си образование в родния град завършва класическа гимназия във Варна, а след това – Медицинско-хирургическата академия в Санкт Петербург. Професионалният му път е свързан с медицината, но нескрити остават и интересите му в областта на астрономията и литературата. Основава в Шумен любителско астрономическо общество – единственото в България с разнообразна лекционна дейност; открива по свой метод на изчисление две неизвестни планети около Сатурн – откритие, което по стечение на обстоятелствата впоследствие ще се окаже откритие на САЩ. Що се отнася до литературното поприще, за съжаление, почти всички ръкописи на Никола Блъсков са унищожени при бомбардировките над София през 1944 г. Запазени са единствено ранната му стихосбирка, издадена през ученическите му години, две книжки с басни и ръкописът на пиесата „Мировата драма”, сравнявана с „Фауст” на Гьоте.

Роден в Шумен и прекарал немалко години от живота си тук, Никола Блъсков остава в летописните страници на града ни и като изявен общественик. Той е сред основателите на създаденото през 1920 г. певческо дружество „Добри Войников”; през 1921 г. открива Трета градска лечебница в Арменската махала в града; като окръжен лекар предлага множество санитарно-хигиенни нововъведения по европейски образец като превенция на опасните за онова време болести коремен тиф и туберкулоза.

23 June 2020