Обява за търг

Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, гр. Шумен, бул. ”Славянски” № 19 обявява процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот, публична общинска собственост с обща площ от 3 кв. м., за инсталиране на 2 броя вендинг автомати: 1 за кафе и 1 за храни и напитки с местонахождение: сградата на Регионална библиотека при следните условия:

Срок за отдаване под наем: 5 години

Първоначална годишна цена: 360 лева без ДДС

Депозит за участие: 50 лева с ДДС

Провеждане на 24.02.2020 г. от 10:00 ч. в РБ „Ст. Чилингиров”

Заявления за участие в РБ „Ст. Чилингиров до 14.02.2020 г.

Цена на тържната документация: 10,00 лв. без  ДДС.

Други условия: В наемната цена не са включени консумативни разходи електроенергия – 20,00 лв. с ДДС.

Обява

Заповед

Тръжна документация 1

Тръжна документация 2

Договор

Декларация за лични данни

07 January 2020