Седемте навика на високоефективните хора / Стивън Кови

Действена стратегия за личностна промяна В тази книга за действена стратегия за личностна промяна Стивън Кови представя холистичен, интегриран, принципно-центриран подход за разрешаването на личните и професионалните проблеми

06 December 2019