Открийте България / Вяра Канджева, Антоний Ханджийски

Исторически и природни забележителности на България представени с текст и 507 цветни илюстрации.

02 December 2019