Матине по повод Международния ден на слепите хора

Териториална съюзна организация на слепите – Шумен организира матине по повод Международния ден на слепите хора

Фоайе – ІІ етаж

10.00-12.00 ч.

13 November 2019