„Изследване потребностите на читателите и местните общности”

Представяне на различните видове данни, на подходите за тяхното събиране, обработка и визуализация и тяхната практическа употреба в работата на библиотеката; източниците на информация и данни и тяхното комбиниране – това бяха основните тематични насоки на осъщественото в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” обучение „Изследване потребностите на читателите и местните общности” с лектор Люба Деветакова. Целта на обучението бе да подпомогне библиотечните специалисти в първичната библиотечна статистика, като представи методи за обработка на данните и възможности за тяхната употреба, различни от чисто отчетната насоченост.

В обучението, част от учебната програма на Центъра за продължаващо образование на библиотекари при Българската библиотечно-информационна асоциация, се включиха дванадесет библиотечни специалисти от Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” и от читалищни библиотеки в област Шумен.

15 October 2019