Представяне на книгата „Репортер от миналото време”

Йосиф Давидов представя книгата си „Репортер от миналото време”

Фоайе – ІІ етаж

17:30 ч.

03 October 2019