Младежка изложба „Новият живот на хартията”

Младежка изложба „Новият живот на хартията” – заключителна проява по проект „Новият живот на хартията” – проект на СНЦ Общество 528

Изложбена зала

17:30

31 October 2019