„Библиотеките и поколението Z: предизвикателства и възможности”

Профилът на родените в периода 1995 – 2010 г., т.нар. поколение Z, в контекста на съпоставките дигитална свръхграмотност – четивна неграмотност, присъствие в социалните мрежи – отсъствие от образователните институции и пазара на труда, дигитално включване – социално изключване; потребностите на поколението Z, удовлетворими чрез ресурсите на библиотечната институция, и иновативни услуги и подходи, които обществените и училищните библиотеки могат да разработят и да предложат на представителите на това поколение; стратегиите за комуникация и маркетингът на услугите за поколението Z – това бяха основните акценти в осъщественото в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” обучение „Библиотеките и поколението Z: предизвикателства и възможности” с лектор Наталия Георгиева.

В обучението, част от учебната програма на Центъра за продължаващо образование на библиотекари при Българската библиотечно-информационна асоциация, се включиха общо четиринадесет библиотечни специалисти от регионалните библиотеки в Шумен и Ловеч и от читалищни библиотеки в област Шумен.

17 September 2019