Мадаро-могилското плато Карел Шкорпил

Едно класическо изследване върху археологическите забележителности в околностите на Мадара.
Книгата е част от поредицата “Съкровищата на българската наука“.

Книгата е част от поредицата “Съкровищница на българската наука” на издателство “Шамбала“.
Карел Шкорпил (1859 – 1944) е знаменит чешко-български археолог и музеен деец, един от основателите на археологията и музейното дело в България, откривател и изследовател на останките на първата българска столица Плиска, провежда мащабни разкопки в Преслав и Мадара, проучва един от най-живописните манастири по черноморското крайбрежие – Аладжа (шарения манастир). Написва самостоятелно и в съавторство с брат си Херман около 150 научни труда, от които 30 на чужди езици – немски, чешки и руски. Погребан е в Плиска.
Тази рядка книга на Карел Шкорпил е публикувана през 1932 г. в сборника “Byzantinoslavica” в Прага. Изследването дава безценна информация за първите проучвания на археологическите обекти около Мадара, включително предисторическите паметници, могилите, девташите, скалноизсечените паметници, пещерите, светилищата, крепостите, селищата, релефа на Мадарския конник и надписите около него.

20 August 2019