Христо Ботев: Да драснем кибрита на въстанието

Политическият роман на поета.
Съставителство, предговор и бележки към изданието: Иван Радев.

142 години след гибелта на Ботев излезе незавършения политически роман на поета. Съставител на изданието е известният литературовед, литературен историк и критик акад. Иван Радев от Велико Търново.
В тази книга ученият прави задълбочен и необичаен за широко познатия ни Ботев анализ на неговото творчество. Тук опознаваме чувствителността, нагласите, критериите и мащабите на мислене на самия Ботев, това което той ни е оставил, като свое присъствие в романовия жанр, но не в широкопопулярните форми на белетристиката, а във формата на политически роман в статии.
Поредният сборник на акад. Иван Радев носи името “Да драснем кибрита на въстанието… Политическият роман на поета”. Книгата е издание на “Български бестселър – Национален музей на българската книга и полиграфия“.

29 July 2019