Среща с Магдалена Пюскюлева и книгата й „Силата на седемте изкуства”

Изкуството като творчески процес и като терапевтична психологична практика; историята на арттерапията; болестта и нейният психологичен еквивалент; целебната сила на музикалното певческо и музикалното танцувално изкуство, на изобразителното, театралното, фотографското и кулинарното изкуство и на литературното творчество – това са насоките, които изследва книгата на Магдалена Пюскюлева „Силата на седемте изкуства” и за които авторката говори при представянето на изданието в Шуменската библиотека.

Магдалена Пюскюлева e арт и трудотерапевт, магистър-психолог, художник и педагог по изобразително изкуство. В работата си в сферата на душевното и физическото здраве на човека прилага методите на арттерапията, позитивната психотерапия, тематико-аперцептивния тест, психосоматиката при деца и възрастни, както и някои проективни методики.

За уникалния си метод на артрелаксация, при който потиснатите отрицателни емоции и преживявания излизат наяве и се освобождават, авторката казва: „Умея да чета символите и езика на цветовете в рисунките на моите клиенти. За мен е уникално преживяване и предизвикателство, когато правя артдиагностика. Използвам всички видове изкуства в практиката си, като всяко носи различна полза, лекува различни видове соматика и балансира енергийните центрове.”

21 June 2019