21. век (Всички най-нови стихове) / Недялко Йорданов

Събрано творчество от 2000 – 2016 г.

“Разкъсван между днес и вчера
не смея да надникна в утре.
Необходима бариера…
И всяка нощ… И всяка сутрин…

Защо ми е? Не ща да зная…
Но, всъщност, право да си кажа,
не вярвам, че е близко краят…
Дори не смятам, че е важен.

Усмихвай се, прекрасна старост!
Не чуваш май… Май тихо шепна?
Здравей, море! Вълшебна ярост!
Идилия великолепна!”
Недялко Йорданов

17 June 2019