„Понякога боли от тишина”

Веселина Иванова бе гост на Шуменската библиотека с представяне на втората си поетична книга „Понякога боли от тишина”.

Поетесата е родена в Добрич, но близо тридесет години е живяла и работила в Шумен. Възпитаник е на ПГ „Никола Й. Вапцаров” в града, а след това – на Института за културно-просветни кадри във Варна, където завършва специалност „Театър”, и на ШУ „Епископ Константин Преславски”, където се дипломира в специалност „Българска филология”. През 2008-ма се дипломира и в магистърска програма „Социални дейности в общински структури” към СУ „Св. Климент Охридски”.

Работила е като организатор реклама в ТК „Балкантурист” в Шумен; като читалищен секретар, библиотекар и директор на културен дом в СКОА „Ст. Стаменов” в града и като социолог. От 1990 г. до момента работи като читалищен секретар в НЧ „Христо Смирненски – 1945” –район Красно село на Столична община.

Веселина Иванова е член на Управителния съвет на Славянското дружество в България и по нейна идея от 2009-та дружеството организира национални литературни конкурси, свързани със съхраняване на националната идентичност и утвърждаване на славянските идеи в контекста на европейските ценности. Инициатор е и за учредяването на Славянско дружество „Васил Друмев” в Шумен.

Стихове на Веселина Иванова са публикувани на страниците на сп. „Читалище”, „Читалищен вестник” и други периодични издания, както и в онлайн платформи за литература. Представяни са и на много регионални и национални литературни конкурси. През 2002 г. поетесата издава стихосбирката си „Песен на птица”, представена пред шуменската аудитория от Марин Калинов. Издател на втората й поетична книга „Понякога боли от тишина” е ИК „Сатори”, а редактор на книгата е поетът Драгомир Шопов.

14 June 2019