Изложба пластика и графика

Изложба пластика и графика „Сънища” Панайот Калудов

Изложбена зала

17:00 ч.

03 June 2019