Изложба плакати „Този път ще гласувам”

Откриване на изложба плакати „Този път ще гласувам”. Организатори:  Европейски информационен център „Европа директно” – Шумен и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

17.30 ч.

Фоайе 2 ет.

09 May 2019