Успешно пилотно обучение по проекта „E-skills for е-inclusion”

Успешно приключи пилотното обучение „Начална компютърна грамотност” за граждани в трудоспособна възраст, организирано в рамките на проекта „E-skills for е-inclusion”, чиято основна цел е разработването на обучителна програма по компютърна грамотност за уязвими групи с оглед улесняване на достъпа им до пазара на труда.

От образователната услуга се възползваха осем шуменци, които в рамките на обучението придобиха основни знания и умения за работа във връзка с файловата структура на Windows; ползването на офис пакет и инструментите на Google за съвместна работа за редактиране; правилното и безопасно използване на Интернет и навигирането в мрежата чрез различни браузъри; ползването на  електронна поща, социалните мрежи и различните електронни услуги; достъпа до информация от различни локални платформи и др. Проектът „E-skills for е-inclusion” се изпълнява в партньорство между организации от България, Северна Ирландия, Испания, Италия и Румъния и е финансиран по програма Еразъм+. Шуменската библиотека е в българския екип за изпълнение на проекта, включващ Фондация „Глобални библиотеки – България” и регионалните библиотеки във Враца, Хасково и Велико Търново.

24 April 2019