Д-р Петко Загорчев: Изкуството да лекуваш, позовавайки се на всички аспекти на лечебния процес, превръща лекаря в лечител

Неконвенционалните медицински практики, одобрени у нас, и взаимодействието им с конвенционалната медицина; същността на хомеопатията като неконвенционален метод на лечение, който лекува не болестта, а болния човек, и в основата на който е персоналният холистичен подход, при който всеки болен е лекуван в контекста на своята уникалност като живо същество, съобразно своите индивидуални физически, психически и душевни особености, болестни тенденции и предразположения, съобразно своя ритъм на живот, спецификата на обкръжаващата го среда и др.; основополагащите в хомеопатията принципи на подобието и на безкрайно малките дози; приложимостта на хомеопатичното лечение и неговите предимства, свързани с това, че то е на природна основа, с голяма трайност, лесно приложимо, без никакви странични ефекти и не на последно място – значително по-евтино – това бяха основните въпроси, по които говори известният лекар хомеопат д-р Петко Загорчев в лекцията си в библиотеката на тема „Конвенционалната и неконвенционалната медицина”.

Д-р Петко Загорчев е отдаден на медицината и своите пациенти вече над петдесет години, като в половината от тях активно ползва в своята практика и хомеопатията. Шегува се, че белите, които причинява с конвенционалната медицина преди обяд, оправя със средствата на хомеопатията след обяд. Но извън шегата е категоричен, че добър хомеопат става само от добър лекар клиницист и че няма конвенционална и неконвенционална медицина – има едно изкуство и това е изкуството да лекуваш, позовавайки се на всички аспекти на лечебния процес, а това е нещото, което превръща лекаря в лечител.

Д-р Петко Загорчев е завежда Отделението за анестезиология и интензивно лечение и е координатор по лечебната дейност в МБАЛ – Шумен; както и регионален координатор по органно донорство. Член е на Съюза на научните работници в България, на научните дружества по анестезиология и токсикология и на Балканския лекарски съюз. Към момента е председател на Управителния съвет на Българската медицинска хомеопатична организация и заместник-председател на Районната лекарска колегия в Шумен.

Срещата разговор с д-р Петко Загорчев бе осъществена с финансовата подкрепа на „Алкомет” АД и в рамките на програмата на РБ „Стилиян Чилингиров” за събития по превенция на здравето.

11 April 2019