Явор Русинов: Най-важното е да открием призванието си, защото всичко останало в живота ни стъпва върху това

Начало 9 Новини 9 Явор Русинов: Най-важното е да открием призванието си, защото всичко останало в живота ни стъпва върху това

Какво може да превърне едно дете в успешна, отговорна и предприемчива личност; дали вярата, че ако изпратим детето си в правилното училище и университет, то някак си по магически начин ще успее в живота, или това е само един популярен мит, който е крайно време да бъде развенчан; защо в реалния живот най-силните в академичното знание, отличниците, не са най-успелите хора, не са двигателите на обществото; необходимостта от реконструиране на образователна парадигма на семейството и училището, така че тя да уважава интересите и разумните потребности на детето, да признава неговата автономност и индивидуалност, защото всичко в живота му ще стъпи върху откритието за неговото призвание; за пирамидата на образованието и защо по-важни от стоящото на върха й академично образование са стоящите под него, осмислящи и допълващи го нива – социални умения, ценностна система, емоционална интелигентност. Това са въпросите, които поставя книгата „Вечните принципи зад успешното дете”, и насоките, в които тя бе представена от своя автор, Явор Русинов, и от проф. Наталия Витанова, рецензент на изданието.

При гостуването си в Шуменската библиотека Явор Русинов представи и новоизлязлата си втора книга – „Парадоксите, които управляват живота”. Изданието кореспондира с „Вечните принципи зад успешното дете”, поставяйки акцент върху една от предпоставките за изграждането на успешни личности – възпитаването на емоционална интелигентност или умението да преодоляваме и емоционално бързо да се възстановяваме от неизбежните негативни моменти в живота си, осъзнавайки моделите, принципите на функциониране на живота и избирайки перспективата, от която да възприемаме случващото се.

Явор Русинов е писател, лектор, бизнесмен; водещ на предаването „Успешното дете” в платформата „Видимо и Невидимо”. Работи в сферата на образованието. Първата му книга –  

„Вечните принципи зад успешното дете”  е издадена на английски език и се продава в целия свят, като се ползва в професионалната практика на много психолози. В България е продадена в 16-хиляден тираж, при това, без да е стъпвала в книгоразпространителската мрежа. Предстои издаването й и в Южна Африка.