Честит празник!

Начало 9 Новини 9 Честит празник!

11 май
Ден на Шумен
Професионален празник на библиотечните и информационни специалисти

В епохата на Възраждането гр. Шумен се оформя като просветно и културно средище. Тук, през 1813 г. в навечерието на 11 май – църковният празник на Светите братя Кирил и Методий, е организирано първото гражданско честване на тяхното дело по българските земи. За това свидетелства писмо от арменския историк и етнограф Минас Пъжъшкян, който разказва, че по време на посещението си в Шумен е бил поканен на вечеринка с театрално представление „по случай българския празник на писмеността”. Фактът дава основание на шуменци да изберат 11 май за празник на своя град. Датата е утвърдена официално с решение на Общинския съвет от 2000 г. Тогава е приет и химнът на Шумен „Оттука започва България” по текст на Антонин Горчев, музика от Хачо Мисакян, в изпълнение на Асен Масларски.

11 май е избран и за Ден на библиотекаря. Отбелязва се за първи път в Шуменската библиотека през 1981 г. по предложение на тогавашния ѝ директор Екатерина Янчева. По-късно е утвърден като професионален празник на библиотечните и информационни специалисти.