Днес

Ден със събитие

Почивен ден

Санитарен ден

„Моята библиотека“

Начало 9  Услуги 9 „Моята библиотека“

Електронната услуга „Моята библиотека” дава възможност на потребителя да направи справка за своя читателски статус (активен/неактивен, заети в момента заглавия, заемани от него книги в предходни периоди), да изпрати до библиотеката електронна заявка за книги или електронна заявка за презаписване на заети в момента библиотечни документи. 

За да ползва електронната услуга, читателят влиза в своя профил на „Моята библиотека” (сайт на РБ „Стилиян Чилингиров” → „Търсене във фонда” → „Моята библиотека”), като попълни читателски номер (изписан на читателската карта) и парола (последните четири цифри от ЕГН на читателя).

За да направи заявка за книги чрез електронната услуга „Моята библиотека”, читателят трябва при търсене в е-каталога на библиотеката (сайт на РБ „Стилиян Чилингиров” → „Търсене във фонда”) да изпълни следната последователност от действия:

1) маркира избраните книги в долния ляв ъгъл на описанието им;

2) добавя избраното в потребителската кошница „За читатели”;

3) влиза в „Моята библиотека” и изпраща заявката си за заемане на библиотечни документи, като следва посочените стъпки.

Номерата на заявените книги се изпращат към библиотеката като „Заявка за заемане на библиотечни единици”. Изпратената в библиотеката заявка получава индивидуален номер, чрез който читателят може да се информира за статуса ѝ. Получената заявка се обработва, като всяко от заглавията в нея се одобрява или отказва в зависимост от наличността му за раздаване. 

Читателят може да проследи статуса на своята заявка в менюто „Какво е състоянието на заявките ми за заемане” и когато тя е обработена, да провери възможните за заемане книги в менюто „Кои са книгите, утвърдени от библиотеката, които чака да заеме”.