МЗС

МЗС

Междубиблиотечното  книгозаемане е специализирана библиотечна услуга, която библиотеката предоставя на своите потребители с цел удовлетворяване на потребностите им от библиотечни документи, които не са притежание на библиотеката.

Изпълнението на услугата МЗ се извършва в съответствие с Правилника за междубиблиотечно заемане на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен

 

 

Справочно-библиографски и информационни справки

Осигуряваме бърза и точна информация за читателите чрез традиционното библиотечно обслужване, автоматизираните бази данни и Интернет. Поддържаме се база данни от аналитични описания на статии от книги и сборници. Извършваме следните услуги:

  • писмени тематични библиографски справки за организации, институти, специалисти, дипломанти, аспиранти;
  • устни справки и библиографски консултации;
  • беседи по библиотечно-библиографски знания;
  • издава препоръчителни библиографии, библиографски указатели, био-библиографии, препоръчителни списъци за годишнини на личности и събития, свързани с Шумен;

Формуляри за поръчки по МЗС

Попълнените формуляри изпращайте на нашият е-мейл адрес libshumen@abv.bg

Телефон: 054/877 332 вътр. 106

0879 237 625

Работно време: понеделник – петък: от 8.00 ч. до 18.30 ч.

събота: от 9.00 ч. до 17.00 ч.

Почивен ден: неделя

 

Tile 2