За хора със специални потребности

Начало 9  Услуги 9 За хора със специални потребности

С особена грижа и внимание към хората със специални потребности, за обезпечаването на достъпна среда и равен достъп до информация в библиотеката са осигурени:

Интуитивно устройство за изкуствено зрение OrCam MyEye 2 за читателите с пълна или частична зрителна увреда. Устройството чете текст в реално време от всякакви повърхности като вестници, книги, екрани на компютри и пр. Има възможност за спиране на четенето, паузиране и пропускане на част от текста. Към устройството са включени сензорна лента, LED-индикатор, магнити за закрепване към приставка, монтирана на рамката на очила;

 

Tile 2

 

Благодарение на успешно реализирани проекти и с финансовата помощ на Агенцията на хората с увреждания бяха изградени подходи за инвалиди към каталожната зала и входа на Детски отдел на първия етаж, беше монтирана подемна платформа – асансьор, свързващ двата етажа на сградата и бяха приспособени две санитарно-хигиенни помещения за ползване от хора с инвалидни колички.

Tile 2

Преносима рампа за стълбищната площадка пред централния вход на библиотеката, статични рампи към останалите входове, парапети.

Tile 2