Днес

Ден със събитие

Почивен ден

Санитарен ден

Заемане и четене за деца

Начало 9  Услуги 9 Заемане и четене за деца

Регистрация

За регистрацията на читатели в Детски отдел на библиотеката се изискват следните данни:

 1. Трите имена и ЕГН на детето
 2. Име и фамилия на родител/настойник
 3. Телефон за връзка с родител/настойник
 4. Адрес
 5. Детско заведение или училище (ако посещава детето)

Заплаща се и съответна такса, определена в ценоразписа на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, приет с решение№ 918 по протокол № 46 от 17.02.2015 г. на Общински съвет – Шумен

Tile 2

Заемане за дома

Избраните от вас книги, списания и филми могат да се заемат за срок от 30 дни и да се презаписват до три пъти. Презаписването се извършва на място в Детски отдел, по телефон 054/877 332 вътр. 109; 0879 060 072 или електронна поща detski_otdelsh@abv.bg

Tile 2

Читални

В нашата уютна читалня можете:

 • да гледате анимационни и игрални филми
 • да слушате музика
 • да играете с конструктори и пъзели
 • да рисувате, да разглеждате списания и енциклопедии
 • да си напишете домашното и участвате в учебни и творчески проекти
 • да творите в организирани от библиотеката конкурси, викторини, приложни ателиета и други забавни инициативи.

Tile 2

Примерни списъци за лятно четене

2 клас

3 клас

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

Tile 2