Заемане и четене за възрастни

Начало 9  Услуги 9 Заемане и четене за възрастни

Регистрация

 

За регистриране в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” са необходими следните документи:

  1. Лична карта;
  2. Студентска книжка – за студенти;
  3. Карта от Бюрото по труда (ако са регистрирани като безработни);

Трябва да платите и съответна такса съгласно ценоразпис на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, приет с решение № 918 по протокол № 46 от 17.02.2015 г. на Общински съвет – Шумен

Tile 2

Заемане за дома

Книгозаемането се осъществява в електронна форма. Литературата се заема в срок за 30 дни с право на до три презаписвания. Презаписването се извършва не по-късно от определения срок за връщане на заетите библиотечни документи.

Презаписването може да се направи на място в библиотеката, по телефон 054/877-332 вътр. 103; 0879 060070, електронна поща libshumen@abv.bg или през акаунта на читателя в Моята библиотека.

Читателят може да ползва и услугите: самостоятелно заемане и самостоятелно връщане на книги през Библиомат.

Tile 2

Библиомат

Външните станции за заемане и връщане на литература (библиомат) са монтирани на централния вход на библиотеката и позволяват да ползвате подръчните й фондове 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Върнете чрез библиомата заетите от Вас книги, като ги пуснете на указаното място в станцията за връщане на литература. Книгите ще бъдат отписани от читателския Ви картон в рамките на следващия работен ден.

Заемете книги за дома чрез библиомата, като изпратите заявката си с посочени автор и заглавие на имейла на библиотеката libshumen@abv.bg или на телефон 0879 060070. След справка за наличността на исканите от Вас заглавия ще получите sms съобщение с номера на Вашата клетка и кода за достъп до нея. Трябва да освободите клетката до 24 часа.

Tile 2

Мобилна услуга

Мобилната услуга разнос на книги по домовете е предназначена за читатели с трайно или временно ограничена подвижност. Ако попадате в тази категория и желаете да се възползвате от услугата, можете да направите справка за търсените от Вас заглавия и автори, както и своята заявка на телефони: 0879 060070 или 054/87 73 32, вътр. 103.

Всяка Ваша заявка може да включва до три книги с тридесетдневен срок на връщане и с право на три презаписвания. Изпълнението на заявките е ежеседмично, в сряда.

Читателската регистрация на хората с трайно или временно ограничена подвижност, които не са читатели на библиотеката, но желаят да ползват мобилната й услуга, се осъществява също дистанционно.

Tile 2

Читални

Tile 2