Ръководство

Ръководство

Директор:

д-р Росица Добрева – 054 877 093; 0879 060 071
е-mail: libshumen@abv.bg ; rosy_dobreva@abv.bg

 

Направление Обслужване на потребители

гл. библиотекар: Калина Вълчева – 054 877 332 вътр. 106
е-mail: libshumen@abv.bg ; kalina.walchewa@gmail.com

 

Направление Справочно-библиографска и информационна дейност

гл. библиотекар: Ирина Колева – 054 877 332 вътр. 106; 0879 237 625

е-mail: libshumen@abv.bg ; irinakoleva@abv.bg

 

Направление Фондове и каталози

гл. библиотекар: Марияна Дженева – 054 877 332 вътр. 107; 0879 060 073
е-mail: libshumen@abv.bg

 

Направление Автоматизация и информационни технологии

гл. библиотекар: Ваня Борисова – 054 877 332 вътр. 114

e-mail: libshumen@gmail.com

 

Направление Финансово-административна и стопанска дейност

гл. счетоводител: Наска Пейчева – 054 877 332 вътр. 112; 0879 060 074

e-mail: chetovodstvo.lib@gmail.com