Структура

Директор

 • д-р Росица Добрева
 • телефон/факс: 054 877 093,  0879060071
 • e-mail: libshumen@abv.bg

PR отдел

Татяна Вътова – връзки с обществеността

 • телефон: 054 877 332 вътр. 107,  0879060073
 • e-mail: libshumen@abv.bg

Направление Обслужване на потребители

Калина Николова – главен библиотекар

Отдел Заемна за възрастни

 • телефон: 054 877 332 вътр. 103,  0879060070

Детски отдел

Обща читалня

 • телефон: 054 877 332 вътр. 110

Отдел Изкуство

 • телефон: 054 877 332 вътр. 111

Чуждоезикова читалня

 • телефон: 054 877 332 вътр. 111

Регистрация на читатели

 • телефон: 054 877 332, 0879060960

Направление Справочно-библиографска и информационна дейност

Ирина Колева – главен библиотекар

Справочно-библиографски отдел

 • телефон: 054 877 332 вътр. 104,  106,  0879237625
 • e-mail: libshumen@abv.bg

Отдел Краезнание

Междубиблиотечно заемане

 • телефон: 054 877 332 вътр. 104,  106,  0879237625

Обществено-информационен център

 • телефон: 054 877 332 вътр. 104,  106,  0879237625

Направление Фондове и каталози

Марияна Дженева – главен библиотекар

Отдел Комплектуване и регистрация на библиотечни документи

 • телефон: 054 877 332 вътр. 107,  0879060073
 • e-mail: libshumen@abv.bg

Отдел Обработка и каталози

 • телефон: 054 877 332 вътр. 108

Сектор Периодика

 • телефон: 054 877 332 вътр. 108

Сектор Книгоопазване

 • телефон: 054 877 332 вътр. 104,  106

Сектор Старопечатни и редки и ценни издания

 • телефон: 054 877 332 вътр. 107,  0879060073

Направление Автоматизация и информационни технологии

Ваня Борисова – главен библиотекар

Дигитално студио. Дигитална библиотека

Сектор Информационни технологии

 • телефон: 054 877 332 вътр. 113

Сектор Издателска дейност

 • телефон: 054 877 332 вътр. 114

Отдел Методичен

Красимира Големанова – методист

Направление Финансово-административна и стопанска дейност

Наска Пейчева – главен счетоводител

Счетоводство

 • телефон: 054 877 332 вътр. 112,  0879060074
 • e-mail: lib@gmail.com

Човешки ресурси. Каса

 • телефон: 054 877 332 вътр. 102, 0879237624

Органиграма